Η Cristi Academy είναι ένα σύγχρονο και πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 που εξειδικεύεται στα επαγγέλματα ομορφιάς όπως:

  • Αισθητική Άκρων/Ονυχοπλαστική
  • Επαγγελματικό Μακιγιάζ
  • Αισθητική/Spa/Massage
  • Κομμωτική
  • Barbering
  • Modeling

Στόχος της Cristi Academy είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η προσφορά γνώσεων και εμπειρίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για μία επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (3 έως 8 μήνες) και με χαμηλό κόστος διδάκτρων, δίνετε η δυνατότατα στους σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε ένα επάγγελμα ομορφιάς, ώστε να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Με την απόκτηση ειδικών γνώσεων και την έμπρακτη εφαρμογή στους τομείς των επαγγελμάτων ομορφιάς, επιδιώκετε η ανάδειξη νέων επαγγελματιών, όπου μέσα από προσωπική και επιμελή δουλειά, θα καταφέρουν να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στην ειδικότητα της επιλογής τους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας,  αφού συνδυάζουν τη θεωρητική μελέτη με την κυρίως πρακτική εξάσκηση.

Οι έμπειροι καθηγητές της σχολής παρακολουθούν τις εξελίξεις και τα προγράμματα μελετώνται και αναβαθμίζονται συνεχώς, προκειμένου να είναι πάντα συμβατά με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.