ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΝ!

Η πτώση των βλεφαρίδων οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα το  πολύ τρίψιμο των ματιών, η συχνή χρήση του ψαλιδιού που μπορεί να προκαλέσει απώλεια των βλεφαρίδων, το έντονο τρίψιμο των ματιών κατά την διάρκεια του ντεμακιγιάζ. Παρακάτω, θα σας αναφέρουμε μερικούς τρόπους όπου θα σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις βλεφαρίδες:

 • Μην τρίβετε ποτέ τις βλεφαρίδες σας
 • Το ντεμακιγιάζ ματιών πρέπει να είναι ελαιώδη ώστε να βοηθούν την μάσκαρα να απομακρύνεται πολύ εύκολα χωρίς να ταλαιπωρούνται οι βλεφαρίδες
 • Το ψαλίδι για τις βλεφαρίδες πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό

 

extensions-vlefaridwn

 

Υποβολή απάντησης

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακο πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020

Η επιχείρηση CRETAN ART PRODUCTIONS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης».  Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 9.947,18  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Προμήθεια εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, κ.α.
 • Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, κ.α.)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.