Συμβουλές για ένα σταθερό βλέμμα

Αρκετές φορές το μολύβι των ματιών δεν μένει σταθερό μετά την εφαρμογή του με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μολύβια “τρέχουν”,  δεν έχουν σταθεροποιηθεί και καταστρέφουν το μακιγιάζ μας. Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα σας:

 • Τα μολύβια ματιών με χαμηλό κόστος δεν είναι και τόσο καλά με αποτέλεσμα το μολύβι να μην μένει σταθερό επάνω στο μάτι λόγω της χαμηλής ποιότητας του προϊόντος. Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε μολύβι ματιών προτιμήστε ένα μολύβι καλής ποιότητας που θα σας παρέχει σταθερότητα αλλά και διάρκεια.
 • Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, τοποθετήστε κάτω από τα μάτια σας, στην περιοχή των μαύρων κύκλων λίγο concealer. Το concealer θα βοηθήσει το μολύβι να σταθεροποιηθεί έχοντας μεγαλύτερη διάρκεια.
 • Για έντονο βλέμμα, τοποθετήστε το μολύβι ματιών στο περίγραμμα του ματιού και στη συνέχεια πρόσθεσε με ένα πινελάκι μια μικρή ποσότητα σκιάς στην ίδια απόχρωση και στη συνέχεια περάστε το μολύβι που βάλατε στην αρχή. Το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, σταθερό και με περισσότερη διάρκεια.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακο πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020

Η επιχείρηση CRETAN ART PRODUCTIONS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης».  Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 9.947,18  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Προμήθεια εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, κ.α.
 • Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, κ.α.)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.